REOLOAD 310 Ohmik yük birimi

Ohmik Yük Birimleri


Eksiksiz katalog

Kapsamlı kataloğumuzu indirin ve diğer birçok REO ürününü keşfedin.

REOLOAD 310 Ohmik yük birimi

Ohmik Yük Birimleri

Tanım

Opsiyonel sıvı soğutma ile test ekipmanımız kompakt yapı, düşük ağırlık ve yüksek koruma sınıfını birleştirir. Bu sistemin bir başka yararı da su tarafından alınan enerjinin REO sıvı soğutmalı rezistif yükleme birimleri

tarafından şirketin ısıtma sürecine sürdürülebilir bir şekilde entegre edilebilmesidir.
Bu sistemin bir başka yararı da su tarafından alınan enerjinin REO sıvı soğutmalı rezistif yükleme birimleri tarafından şirketin ısıtma sürecine sürdürülebilir bir şekilde entegre edilebilmesidir. Bu, tüm şirketin enerji verimliliğine olumlu katkıda bulunabilir.

Avantajlar

  • Aktif akım regülasyonlu yardımcı dönüştürücüleri test etmek için üç fazlı alternatif akımın dört sabit kademesi bulunur
  • YÜKLÜ durumdayken ışıklı butonlar vasıtasıyla ayrı seviyeler açılıp kapatılabilir.
  • Gerilimlerin, akımların ve dönüş yönlerinin gösterilmesi
  • Ani gerilim yükselmelerini sönümlemek için hat tarafı indüktörler
  • Akım ve gerilimi ölçmek için çıkışlar
  • Kontrol muhafazası ile uygun terminallere bağlantılar

Teknik Bilgiler*

*Talep üzerine diğer gerilimler ve yükler de temin edilebilir.